Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 79/2021 περί επαναπροσδιορισμού της δικασίμου της 8ης/01/2021 (υποθέσεις τακτικής και ειδικής διαδικασίας καθώς και μικροδιαφορων) {συνημ}.

Ειρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξη κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 79/2021 περί επαναπροσδιορισμού της δικασίμου της 8ης/01/2021 (υποθέσεις τακτικής και ειδικής διαδικασίας καθώς και μικροδιαφορων) {συνημ}.