Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξεις κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 83/2021 και 84/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων Ν. 3869/2010 που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 13/01/2021 έως και 17/2/2021 (δύο συνημμένα έγγραφα).

Eιρηνοδικείο Κοζάνης: Πράξεις κ. Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Κοζάνης με αριθμό 83/2021 και 84/2021 περί επαναπροσδιορισμού υποθέσεων Ν. 3869/2010 που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 13/01/2021 έως και 17/2/2021 (δύο συνημμένα έγγραφα).