Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ειρηνοδικείο Εορδαίας: Πράξη κας Ειρηνοδίκη με αριθμό 192/13-06-2021 περί αναστολής εργασιών για το χρονικό διάστημα από 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 (συνημ).

Ειρηνοδικείο Εορδαίας: Πράξη κας Ειρηνοδίκη με αριθμό 192/13-06-2021 περί αναστολής εργασιών για το χρονικό διάστημα από 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 (συνημ).