Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Έγκριση οδικού χάρτη για τη διαδικασία πληρωμής των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022

Έγκριση οδικού χάρτη για τη διαδικασία πληρωμής των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 25-2-2023 επικοινωνίας σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής των ειδικών γραμματίων Νομικής Βοήθειας που έχουν εκδοθεί κατά τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022, σας ενημερώνουμε ότι μετά από συστηματικές παρεμβάσεις του δικηγορικού σώματος εγκρίθηκε από το ΤΑΧΔΙΚ ο οδικός χάρτης που εκπόνησε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Με το παρόν σας αποστέλλουμε τον συνολικό οδικό χάρτη προκειμένου να γνωρίζετε εκ των προτέρων όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για την ακριβή διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε όλα τα επιμέρους στάδια εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 (Α’ 21/4-2-2023).

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ειδική πλατφόρμα μέσω του ΟΠΣ (Portal) της Ολομέλειας για την υποβολή των Υπευθύνων Δηλώσεων, οπότε και θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση για το χρόνο έναρξης υποβολής των υπευθύνων δηλώσεων και λοιπών δικαιολογητικών καθώς και για τη σχετική προθεσμία υποβολής τους.

 

Οδικός χάρτης για τη διαδικασία πληρωμής των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022