Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για τις επαναληπτικές εκλογές – Οδηγίες

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για τις επαναληπτικές εκλογές – Οδηγίες

Σημειώνεται ειδικά στην παράγραφο Δ ότι, όπως ρητά αναφέρεται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 και της παρ.2 του άρθρου 56 του ν.4804/2021, «Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 (ή αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 58 για τις περιφερειακές εκλογές), δεν θεωρείται άκυρο το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού που έχει χρησιμοποιηθεί κατά την αρχική ψηφοφορία, εφόσον ο συνδυασμός αυτός μετέχει στην επαναληπτική ψηφοφορία. Σταυροί προτίμησης που έχουν τεθεί δεν λαμβάνονται υπόψη.».