Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Δικάσιμοι Ποινικού Τμήματος Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας μηνός Δεκεμβρίου 2021 (συνημ).