Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Δικαιολογητικά εγγραφής επιτυχόντων διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 (συνημ).

Δικαιολογητικά εγγραφής επιτυχόντων διαγωνισμού υποψηφίων Δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021 (συνημ).