Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

Διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Σε συνέχεια της με αριθμ 19/21810/28.6.2015 εγκυκλίου μας, αναφορικά με τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των πολιτών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, ειδικότερα ως προς τον τρόπο θέσης του σταυρού επί του εντύπου ψηφοδελτίου.

1. Βάσει του άρθρου 15 παρ. 5 του ν. 4023/2011 (Α΄ 220), ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίμησή του επί του τιθέμενου με το δημοψήφισμα ερωτήματος «θέτοντας, παραπλεύρως της απάντησης που προκρίνει, σταυρό». Δυνάμει της διάταξης αυτής, στην ως άνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι «ο εκλογέας θέτει σταυρό παραπλεύρως της απάντησης που προκρίνει, με μελάνι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης».

2. Με δεδομένο ότι στη χώρα μας διαδικασία δημοψηφίσματος διεξάγεται μετά την παρέλευση πολλών ετών – από το 1974 – και καθώς είναι εκ του νόμου υποχρεωτική η εκτύπωση ενιαίου ψηφοδελτίου με τις δύο εναλλακτικές απαντήσεις επί του τιθέμενου ερωτήματος, αλλά και προς διευκόλυνση των εκλογέων, το ψηφοδέλτιο βάσει του οποίου θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, φέρει κάτω από κάθε απάντηση τετράγωνο, εντός του οποίου θα τίθεται από κάθε εκλογέα ο σταυρός με τον οποίο θα δηλώνει την προτίμησή του.

3. Στην ίδια ως άνω εγκύκλιο υπενθυμίζαμε ότι, βάσει του Συντάγματος και της εκλογικής νομοθεσίας, αλλά και της νομολογίας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, οι διατάξεις που προβλέπουν ακυρότητα των ψηφοδελτίων κατά την ψηφοφορία, θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου σαφώς προκύπτουν ελαττώματα, που βάσιμα μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγούν στην παραβίαση του απορρήτου της ψηφοφορίας και όχι οποιαδήποτε – έστω και ελάχιστη – απόκλιση από την κανονική μορφή του ψηφοδελτίου.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολικά αυστηρή και άσχετη προς τον προστατευτικό σκοπό της διάταξης των άρθρων 72 επ. του Π.Δ. 26/2012, αναλογικώς εφαρμοζόμενων στην περίπτωση του δημοψηφίσματος, επισημαίνεται ότι, η τοποθέτηση του σταυρού εκ μέρους του εκλογέα είτε εντός του τετραγώνου που βρίσκεται κάτω από κάθε απάντηση είτε παραπλεύρως του κειμένου της κάθε απάντησης, δεξιά ή αριστερά αυτής, δεν θίγει την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου. Αυτή άλλωστε είναι η Απόφαση της ειδικής διακομματικής επιτροπής που συνήλθε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις 30 Ιουνίου 2015.

5. Η παρούσα εγκύκλιος να τοποθετηθεί στον εκλογικό σάκο προς ενημέρωση των δικαστικών αντιπροσώπων και των εκλογέων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ