Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Διαβούλευση για την τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων

Διαβούλευση για την τροποποίηση του Κώδικα Δικηγόρων

Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των θέσεων του δικηγορικού σώματος για τις τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων, που θα συζητηθούν στην προσεχή Ολομέλεια  των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στην Ζάκυνθο στις 12-14 Οκτωβρίου 2018, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αποστείλουν τις σχετικές προτάσεις τους επί των διατάξεων του Κώδικα που χρήζουν τροποποίησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μέχρι τις 10.10.2018.

Κάθε παρατήρησή σας θα είναι ιδιαιτέρως εποικοδομητική και χρήσιμη για την τελική διαμόρφωση των προτάσεων που θα υποβάλει στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.