Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης κλπ (Π.Δ. 67/2015)

Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης κλπ (Π.Δ. 67/2015)

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος 67/2015 (ΦΕΚ Α΄ 110/17.9.2015) που καθορίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων για τους πλειστηριασμούς.

 

Κατ’  εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν. 4335/2015, ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015) εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 67/2015 (ΦΕΚ Α΄ 110/17.9.2015) που καθορίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων για τους πλειστηριασμούς.

 

 

Μέχρι την πλήρη λειτουργία της εφαρμογής που προβλέπεται στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, το Υπουργείο ζητά από τους φορείς να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της πρόσθετης δημοσιότητας που εισφέρει η χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας.

 

Ήδη στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ λειτουργεί σύνδεσμός (http://www.tnomik.gr) όπου αναρτώνται τα αποσπάσματα των κατασχετηρίων εκθέσεων και των περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων για τους πλειστηριασμούς που διενεργούνται εντός Αττικής (Αθήνα και Πειραιά).

 

Στο πλαίσιο αυτής της πρόβλεψης, παρακαλούνται οι δικαστικοί επιμελητές των περιφερειακών Πρωτοδικείων (πλην Αθήνας και Πειραιά), ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποσπασμάτων στην εφημερίδα, να αποστέλλουν το σχετικό απόσπασμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών ([email protected]), ώστε να γίνεται ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ.