Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Το δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη

Το δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη