Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Το δίκαιο του Κτηματολογίου στη θεωρία και πράξη