Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Εξωτερική και εσωτερική αμέλεια στο ποινικό δίκαιο