Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. Τόμος Β΄