Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αστικός Κώδικας Τόμος 7ος