Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ -ΚΥΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ -ΚΥΑ