Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων αυτοαπασχολουμένων εκτός της οικείας Περιφέρειας (συνημ).

Άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων αυτοαπασχολουμένων εκτός της οικείας Περιφέρειας (συνημ).