Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Χορήγηση αντιγράφων δημοσιευμένων διαθηκών χωρίς προηγούμενη άδεια.