Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αρχαιρεσίες Δ.Σ.Κ. 28ης Νοεμβρίου 2021: Πράξη ανακήρυξης υποψηφίων προέδρων και συμβούλων (συνημ).

Αρχαιρεσίες Δ.Σ.Κ. 28ης Νοεμβρίου 2021: Πράξη ανακήρυξης υποψηφίων προέδρων και συμβούλων (συνημ).