Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποζημιώσεις Δικηγόρων

Αποζημιώσεις Δικηγόρων

ΕΛΛΗΝΙKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΝΗΣΗΣ
ΔΙΥΕΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οικονομικής Διαχείρησης

Μεσογείων 96 – Τ.Κ. 11527
Νικ. Κοντογιώργης
210 77 67 579 – Fax: 210 77 67 373

Αθήνα 13-2-2014
Αρ. Πρωτ.: 9640

ΠΡΟΣ
τα Δ.Σ. των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας
Κοιν/ση:
Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία Εφετεία της Χώρας

ΘΕΜΑ: Αποζημιώσεις Δικηγόρων

Σχετικά με τις αποζημιώσεις δικηγόρων λόγω αυτεπάγγελτου διορισμού, σας υπενθυμίζουμε- τις ισχύουσες τιμές ειδικά για τα παρακάτω Δικαστήρια στις οποίες προστίθεται ο Φ.Π.Α.:

Μονομελές Κακ/ων: Για παραστάσεις μέχρι 27-9-2013 983 ευρώ
Για παραστάσεις από 28-9-2013 750 ευρώ
Πενταμελές Εφετείο: Για παραστάσεις μέχρι 17-8-2012 1410 ευρώ
Για παραστάσεις από 18-8-2012 1128 ευρώ
Μικτό Ορκωτό Εφετείο 1308 ευρώ
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 1051,20 ευρώ

Επισημαίνουμε, η έκδοση και αποστολή των Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών στην Υπηρεσία μας από τους δικαιούχους να γίνεται ταυτόχρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών αποζημίωσής τους μέσω των αρμοδίων Δικαστηρίων σύμφωνα με την 67506/8-8-2012 Κ.Υ.Α.. ΦΕΚ 2333/17-8-2012.

Επιπλέον για παραστάσεις, τα δικαιολογητικά των οποίων έχουν ήδη υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και εκκρεμούν προς πληρωμή, να εκδοθούν και να αποσταλούν απο τους δικαιούχους Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών στην ανωτέρω διεύθυνση.

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης

Β. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

 Μορφή pdf