Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Aποσύνδεση της επίσημης ιδιότητας του Δικηγόρου από την υποχρεωτική ασφάλιση (συνημ).