Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης περί αναστολής εργασιών Δικαστηρίων της χώρας (συνημ)