Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής για παράταση της αποχής από τις δίκες του άρθρου 187 ΠΚ

Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής για παράταση της αποχής από τις δίκες του άρθρου 187 ΠΚ
Απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής για
παράταση της αποχής από τις δίκες του
άρθρου 187 ΠΚ
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της στις 9.6.2022,
και στα πλαίσια της από 2.4.2022 απόφασης της Ολομέλειας για την
κατάργηση, άλλως, τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 187 ΠΚ
αποφάσισε να εισηγηθεί στα Διοικητικά συμβούλια των Δικηγορικών
Συλλόγων της Χώρας τη συνέχιση της στοχευμένης αποχής των μελών
τους από ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει
κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ, πλημμεληματικού ή
κακουργηματικού χαρακτήρα, μέχρι και 30.6.2022. Εξαιρούνται
παραγραφές και υποθέσεις, όπου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο
κράτησης