Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Aπόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης 19ης Μαΐου 2016

Aπόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης 19ης Μαΐου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ. ΔΣΚ 19ης/05/2016

Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, η οποία συνήλθε την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, αποφάσισε κατά πλειοψηφία με ψήφους 173 υπέρ 13 κατά, τη συνέχιση της αποχής κατ’ αρχήν μέχρι την 24η /5/2016, όπως αποφασίστηκε από την Ολομέλεια Προέδρων της 12ης Μαΐου 2016, και περαιτέρω κατά τη διάρκεια και με το πλαίσιο που θα καθορισθεί με τις αποφάσεις των κεντρικών οργάνων του Δικηγορικού Σώματος (Ολομέλεια, Συντονιστική Επιτροπή). Σημειώνεται ότι κατά την Ολομέλεια της 12ης Μαΐου 2016, είχε ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο κ. Βασίλειο Αλεξανδρή, η σύγκληση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας έχει τη νομιμοποίηση από την έναρξη της αποχής μέχρι και σήμερα, μόνο για απόφαση παράτασης της αποχής και όχι διακοπής ή αναστολής αυτής.

 

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.