Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απόφαση έκτακτης Γ.Σ. των μελών του Δ.Σ.Κ. 16ης Ιουνίου 2016. Συνέχιση αποχής έως 30/6/2016. Από 1/7/2016 στοχευμένη αποχή.

Απόφαση έκτακτης Γ.Σ. των μελών του Δ.Σ.Κ. 16ης Ιουνίου 2016. Συνέχιση αποχής έως 30/6/2016. Από 1/7/2016 στοχευμένη αποχή.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.Κ. ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.

 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 12ης ΜΑΪΟΥ 2016 – ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 3ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016.  

 

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης,  που συνήλθε την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συνέχιση της αποχής των μελών του Δ.Σ.Κ. από τα καθήκοντά τους έως και την Πέμπτη  30 Ιουνίου 2016 με το διευρυμένο πλαίσιο της αποχής που καθορίστηκε με την από 12-5-2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας και το οποίο έχει ως εξής:

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

 1. Παραγραφές – Προθεσμίες
 2. Για τις ποινικές υποθέσεις:
 • Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
 • Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης)
 • στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

 1. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠολΔ) και ΕΚΤΟΣ Διαταγών Πληρωμής.
 2. Η διαταγή απόδοσης μισθίου είναι εντός πλαισίου ακόμη και με σώρευση καταβολής μισθωμάτων.
 3. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφαλιστικά μέτρα συζητούνται ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.
 4. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
 5. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
 6. Προσθήκες
 7. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ και για τις νόμιμες συνέπειες)
 8. Κλήσεις – Προσδιορισμοί

Από την 1η Ιουλίου 2016 η αποχή των μελών του Δ.Σ.Κ. συνεχίζεται σύμφωνα με το πλαίσιο της στοχευμένης αποχής που καθορίσθηκε με την από 03-06-2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

 

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

 

Υπεύθυνοι χορήγησης αδειών: Κωνσταντίνος Πελεκούδας, Ευστράτιος Καΐδης.

 

 

ΓΙΑ   ΤΟ  Δ.Σ.  ΤΟΥ  ΔΣ.Κ.

                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ