Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απόφαση ΔΣ ΔΣΚ: Αποχή των Δικηγόρων Κοζάνης τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Οκτωβρίου

Απόφαση ΔΣ ΔΣΚ: Αποχή των Δικηγόρων Κοζάνης τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Οκτωβρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΑ 16/10 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 17/10/2017

Το ΔΣ του ΔΣΚ  με σημερινή του απόφαση (13/10/2017) ομόφωνα αποφάσισε να συνταχθεί με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με την οποία αποφασίστηκε η πανελλαδική  αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017  και την Τρίτη 17 Οκτωβρίου ως ελάχιστη ένδειξη πένθους για την αποτρόπαιη δολοφονία του συναδέλφου – Δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
Παραγραφές – Προθεσμίες
Για τις ποινικές υποθέσεις:
Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης)
Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ
1. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων και αγωγών.
2. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων(συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων αναστολών, αναστολών πλειστηριασμών κ.λπ.) ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ή όχι προσωρινή διαταγή.
3. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
4. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
5. Προσθήκη – Αντίκρουση

6.Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων
7. Ένορκες βεβαιώσεις
8. Κλήσεις – Προσδιορισμοί
9. Το κλείσιμο των φακέλων θα γίνεται κανονικά χωρίς άδεια

Αναβολές:
Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Υπεύθυνοι χορήγησης αδειών: Κωνσταντίνος Πελεκούδας και Στράτος Καΐδης.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΣΚ