Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απόφαση Δ.Σ. ΕΤΑΑ για παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έως 31-12-2016 – Διαφωνία Κυβερνητικού Επιτρόπου

Απόφαση Δ.Σ. ΕΤΑΑ για παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έως 31-12-2016 – Διαφωνία Κυβερνητικού Επιτρόπου

Σχετικά με την απόφαση του ΕΤΑΑ για την παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έως 31-12-2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΕΤΑΑ, που συνεδρίασε την 21.09.2016, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2015, όλων των κλάδων των ασφαλισμένων του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ, μέχρι τις 31-12-2016, χωρίς δυσμενείς γι′ αυτούς έννομες συνέπειες.

Με την απόφαση παράτασης της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών,  διαφώνησε ο Κυβερνητικός Επίτροπος. Σύμφωνα με το άρθρο 135 ν. 3655/2008, σε περίπτωση διαφωνίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου επί αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, η διαφωνία αίρεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.