Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. περί συνέχισης της αποχής έως και το Σάββατο 07/05/2016. Πλαίσιο χορήγησης αδειών

Απόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. περί συνέχισης της αποχής έως και το Σάββατο 07/05/2016. Πλαίσιο χορήγησης αδειών

 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 07/05/2016

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ. στη συνεδρίασή του της 26ης Απριλίου 2016 επικύρωσε την από 23.04.2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας  περί συνέχισης της αποχής των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους και μετά την 25η Απριλίου 2016 ήτοι

από 26/04/2016 έως και το Σάββατο 07/05/2016

 ΙΣΧΥΕΙ το πλαίσιο χορήγησης αδειών που αποφάσισε η Ολομέλεια της 14ης .01.2016 δηλαδή:

  • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης (18μηνο)
  • Παραγραφές – αποσβεστικές προθεσμίες (αστικά-ποινικά)
  • Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Σημείωση:

  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.
  • Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές
Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Υπεύθυνοι χορήγησης αδειών: Κωνσταντίνος Πελεκούδας, Στράτος Καϊδης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ