Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. περί συνέχισης της αποχής έως και την Τρίτη 24/05/2016 – Νέο πλαίσιο χορήγησης αδειών

Απόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. περί συνέχισης της αποχής έως και την Τρίτη 24/05/2016 – Νέο πλαίσιο χορήγησης αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24/05/2016

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ. στη συνεδρίασή του της 13ης Μαΐου 2016 επικύρωσε την από 12.05.2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας  περί συνέχισης της αποχής των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους και μετά την 14η Μαΐου 2016 ήτοι

από τη Δευτέρα 16/05/2016 έως και την Τρίτη 24/05/2016

 Το νέο πλαίσιο χορήγησης αδειών, όπως διαμορφώθηκε μετά και την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, από 16/5/2016 έως και 24/5/2016, έχει ως εξής:

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

 1. Παραγραφές – Προθεσμίες
 1. Για τις ποινικές υποθέσεις:
  • Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
  • Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης) 
  • στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

 1. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ  ΚΠολΔ) και  ΕΚΤΟΣ Διαταγών Πληρωμής.

     Η διαταγή απόδοσης μισθίου είναι εντός πλαισίου ακόμη και με σώρευση καταβολής μισθωμάτων.

 1. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφαλιστικά μέτρα συζητούνται ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.
 2. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
 3. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
 4. Προσθήκες
 5. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ και για τις νόμιμες συνέπειες)
 6. Κλήσεις – Προσδιορισμοί

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Υπεύθυνοι χορήγησης αδειών: Κωνσταντίνος Πελεκούδας, Στράτος Καϊδης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ