Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. περί συνέχισης αποχής έως και 15/02/2016. Πλαίσιο χορήγησης αδειών.

Απόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. περί συνέχισης αποχής έως και 15/02/2016. Πλαίσιο χορήγησης αδειών.

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ. σε έκτακτη συνεδρίασή του της 8ης Φεβρουαρίου 2016 επικύρωσε την από 05/02/2016 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας

περί συνέχισης της αποχής των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους έως και τη Δευτέρα 15/02/2016.

ΙΣΧΥΕΙ το πλαίσιο χορήγησης αδειών που αποφάσισε η Ολομέλεια της 14.01.2016 δηλαδή:

  • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
  • Παραγραφές – αποσβεστικές προθεσμίες (αστικά-ποινικά)
  • Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Σημείωση:

  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα συντρέχει περίπτωση παραγραφής για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.
  • Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές
Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Υπεύθυνοι χορήγησης αδειών: Κωνσταντίνος Πελεκούδας, Στράτος Καϊδης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ