Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. περί επικύρωσης της από 09/01/2016 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής

Απόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. περί επικύρωσης της από 09/01/2016 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής

Κοζάνη, 11/01/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΠΟΧΗ  ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ THN ΤΡΙΤΗ 12/1, ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 14/1/2016

 

            Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ. σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα Δευτέρα 11/01/2016 επικύρωσε την από 09/01/2016 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016 έως και την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016. Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης  διατυπώνει την κατηγορηματική αντίθεσή του με τη συνολική λογική του κυβερνητικού προσχεδίου για το ασφαλιστικό, το οποίο οδηγεί αναπόδραστα στην οικονομική και επαγγελματική εξόντωση της συντριπτικής πλειονότητας του δικηγορικού κόσμου. Το πλαίσιο χορήγησης αδειών θα είναι αυτό που έχει καθορισθεί με την ως άνω απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής δηλ.

 • Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
  • Παραγραφές – προθεσμίες
  • Αναστολές πλειστηριασμών
  • Αιτήσεις προσωρινών διαταγών
  • Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α’ βαθμό και 7ετία σε β’ βαθμό.
  • Δεν απαιτείται άδεια στην προκατάθεση προτάσεων (20ήμερο) και προσθήκης.

Αναβολές
Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

 

 

Υπεύθυνοι χορήγησης αδειών :

Κωνσταντίνος Πελεκούδας και Ευστράτιος Καϊδης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ