Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Aπόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. για την επικύρωση της από 05/12/2015 απόφασης της Ολομέλειας για αποχή

Aπόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. για την επικύρωση της από 05/12/2015 απόφασης της Ολομέλειας για αποχή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης κατά τη 13η συνεδρίασή του της 8ης Δεκεμβρίου 2015 ομόφωνα επικύρωσε την από 05/12/2015 απόφαση  της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 έως και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015.

Το πλαίσιο χορήγησης αδειών είναι αυτό που έχει καθορισθεί από την Ολομέλεια των Προέδρων και έχει ήδη ανακοινωθεί.

Κοζάνη, 08/12/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ