Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Απόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. 7ης Ιουνίου 2016: Συνέχιση αποχής με το ισχύον διευρυμένο πλαίσιο έως και την 17η Ιουνίου 2016.

Απόφαση Δ.Σ. Δ.Σ.Κ. 7ης Ιουνίου 2016: Συνέχιση αποχής με το ισχύον διευρυμένο πλαίσιο έως και την 17η Ιουνίου 2016.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 17η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 – ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης στη συνεδρίασή του της 7ης Ιουνίου 2016 επικύρωσε την από 03/06/2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας σύμφωνα με την οποία  αποφασίστηκε:

 • Παράταση της αποχής δικηγόρων έως και την 17η.06.2016.
 • Κατόπιν αναδιαμόρφωση πλαισίου κινητοποίησης με στοχευμένες και άλλες μορφές δράσης.

Το διευρυμένο πλαίσιο χορήγησης αδειών της Ολομέλειας έχει ως εξής:

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

 • Παραγραφές – Προθεσμίες
 • Για τις ποινικές υποθέσεις:
 1. Αυτόφωρα (κρατούμενοι)
 2. Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης)
 3. στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ

 1. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών, συμπεριλαμβανομένων των υπερχρεωμένων, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΠολΔ) και ΕΚΤΟΣ Διαταγών Πληρωμής.
 2. Η διαταγή απόδοσης μισθίου είναι εντός πλαισίου ακόμη και με σώρευση καταβολής μισθωμάτων.
 3. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ασφαλιστικά μέτρα συζητούνται ΜΟΝΟ εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.
 4. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
 5. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
 6. Προσθήκες
 7. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων (ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ και για τις νόμιμες συνέπειες)
 8. Κλήσεις – Προσδιορισμοί

Αναβολές:

Για την διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Υπεύθυνοι χορήγησης αδειών: Κωνσταντίνος Πελεκούδας, Ευστράτιος Καΐδης.

Κοζάνη, 7 Ιουνίου 2016

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ