Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 –ΚΟΖΑΝΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Τηλ: 2461036018 –FAX: 2461036095
e-mail: [email protected]
website: www.dsk.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Συνήλθε σήμερα την 05-04-2022 και ώρα 13.00΄το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης και αφού έλαβε υπ’ όψιν την από 02-04-2022 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αποφάσισε:

Α) Αποχή των μελών του Δικ. Συλλόγου Κοζάνης, αρχόμενη από 05-04-2022 μέχρι και 08-04-2022, από όλες τις δίκες συμφερόντων δημοσίου (πολιτικές, διοικητικές, ποινικές).

Β) Αποχή των μελών του Δικ. Συλλόγου Κοζάνης από τις ποινικές υποθέσεις  πρώτου (α’) βαθμού δικαιοδοσίας, όπου υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 ΠΚ (είτε αυτοτελώς, είτε από κοινού με άλλα αδικήματα), είτε κακουργηματικού είτε και πλημμεληματικού χαρακτήρα, από Τετάρτη 6.4.2022 μέχρι και Παρασκευή 15.4.2022. Εξαιρούνται οι υποθέσεις που τελούν υπό παραγραφή (ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό), ή όπου υπάρχουν κατηγορούμενοι που κρατούνται προσωρινά και για τους οποίους εξαντλείται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα χορηγείται άδεια Συλλόγου, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο αδειών».

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γ. Γραμματέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ