Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΠΟΧΗ – έως και 15-12-2023 ΑΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΠΟΧΗ – έως και 15-12-2023 ΑΣΤΙΚΕΣ

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 –ΚΟΖΑΝΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Τηλ: 2461036018 –FAX: 2461036095
e-mail: [email protected]
website: www.dsk.gr

 

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΑΠΟΧΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, σε έκτακτη συνεδρίαση του, αποφάσισε σήμερα την 08-12-2023 ομόφωνα την συνέχιση των κινητοποιήσεων, υιοθετώντας εν μέρει την απόφαση-εισήγηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίζεται:

Α) ΑΠΟΧΗ από όλες τις αστικές δίκες μέχρι και την 15-12-2023. (Μετά την 16-12-2023 δικάζονται κανονικά οι  αστικές δίκες)

Β) ΑΠΟΧΗ: από όλες τις ποινικές δίκες, από τη Νομική Βοήθεια και τους αυτεπάγγελτους διορισμούς μέχρις πλήρους εξοφλήσεως των αποζημιώσεων που εκκρεμούν (2023, 20%, κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών κλπ), από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds. Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ, από πράξεις εκποίησης και πράξεις αναφορικά με τους πίνακες διανομής πτωχεύσεων (συνδικίες, διαχειριστές αφερεγγυότητας), από δίκες για αυτοδιοικητικές εκλογές. Από συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και Μητρώο Εισηγητών Κτηματολογίου. Από δίκες αθλητικών σωματείων για υπαγωγή στο Μητρώο της
ΓΓΑ, μέχρι την 05-01-2024.

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο: Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών. Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό
και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό. Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης. Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου. Σε αυτόφωρα και συνοδείες. Ως προς τις Αναβολές:  Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου. Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γ. Γραμματέας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ