Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Αποχή των δικηγόρων την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Αποχή των δικηγόρων την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, επικύρωσε την από 14-01-2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, για ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΑΝΑΟΥΑΡΙΟΥ 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΤΣΙΑΣ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ