Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανάληψη σχετικών από τον Άρειο Πάγο λόγω πολτοποίησης άχρηστων αρχείων.

Ανάληψη σχετικών από τον Άρειο Πάγο λόγω πολτοποίησης άχρηστων αρχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 121
Τ.Κ. 115 10 Αθήνα
Πληροφορίες: Χρ. Σταυροπούλου
Τηλέφωνο: 210-6419132
Φαξ: 210-6411514 Αθήνα, 16-12-2015
Αρ. πρωτ.: 2584

Θέμα: «Ανάληψη σχετικών λόγω πολτοποίησης άχρηστων αρχείων του Αρείου Πάγου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται προς τους δικηγορικούς συλλόγους και διαδίκους όλης της Χώρας, ότι κατόπιν της υπ΄ αριθ. 88612/7-12-2015 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, η Υπηρεσία του Αρείου Πάγου θα προβεί σε πολτοποίηση, σύμφωνα με το νόμο, των παρακάτω σχετικών εγγράφων για τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους:

 1. Τμήμα Πολιτικού και Αρχείου :
  α) Σχετικά έγγραφα δικογραφιών αναιρέσεων, που συζητήθηκαν και έχουν εκδοθεί οριστικές αποφάσεις για τα έτη 2010 και 2011.
  β) Σχετικά έγγραφα δικογραφιών αναιρέσεων, που ματαιώθηκαν κατά τα έτη 2009 και 2010.
  γ) Αναιρέσεις, εισηγήσεις και προτάσεις που έχουν συζητηθεί και έχουν εκδοθεί αποφάσεις των ετών 1993 και 1994.
  δ) Αναιρέσεις, εισηγήσεις και προτάσεις που έχουν συζητηθεί και έχουν ματαιωθεί κατά τα έτη 1993 και 1994.
  ε) Σχετικά αναστολών από το έτος 2008 έως το 2010.
 2. Τμήμα Ποινικό :
  1) Βεβαιώσεις των Δ.Ο.Υ για τα απολήψιμα των ετών 2003 και 2004
  2) Εκθέματα των ετών 2010 και 2011
  3) Αιτήσεις για πιστοποιητικά και εξουσιοδοτήσεις για αντίγραφα αποφάσεων των ετών 2010 έως 2013
  4) Αιτήσεις για βεβαίωση των δικαστικών εξόδων των ετών 2010 έως 2012
  5) Διαβιβαστικά προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου των ετών 2011 έως 2012 και
  6) Αντίγραφα των ποινικών αποφάσεων των ετών 2012 και 2013

Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι, όπως οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο, στα Δικαστικά Καταστήματα και τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, να προσέλθουν προς παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα καταστραφούν κατά τον τρόπο όπως ορίζει ο νόμος.
Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον Τύπο (ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΘΝΟΣ» έως την 21ην Δεκεμβρίου 2015

Η
Πρόεδρος της Επιτροπής

Σοφία Ντάντου
Αρεοπαγίτης