Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση της κας. Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών για αναδρομικά συνταξιούχων (συνημ).

Ανακοίνωση της κας. Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών για αναδρομικά συνταξιούχων (συνημ).

Επισυνάπτουμε ανακοίνωση της κας. Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών για τις αιτήσεις αναδρομικών των συνταξιούχων.