Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις διορισμού των επιτυχόντων στον Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2021

Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις διορισμού των επιτυχόντων στον Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2021

Επισυνάπτουμε έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την διαδικασία διορισμού των επιτυχόντων του Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου καθώς και οι σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση.