Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση σχετικά με την μη συμμετοχή των γραμματέων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης στην σημερινή τετράωρη στάση εργασίας

Ανακοίνωση σχετικά με την μη συμμετοχή των γραμματέων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης στην σημερινή τετράωρη στάση εργασίας

Κατόπιν σχετικής πληροφόρησης σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης σήμερα θα γίνει κανονικά στις ορισθείσες ώρες, διότι οι γραμματείς δεν συμμετέχουν στην τετράωρη στάση εργασίας.