Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση σχετικά με νομική βοήθεια και αυτεπάγγελτους διορισμούς

Ανακοίνωση σχετικά με νομική βοήθεια και αυτεπάγγελτους διορισμούς

Με την από 30/9/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης αποφασίστηκε ο ΔΣΚ να συνταχθεί με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και να μην εκδίδει από την 1η Οκτωβρίου 2020 και μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2020 γραμμάτια προκαταβολής και ενσήμων σε υποθέσεις Μονομελούς, Τριμελούς και Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπως επίσης  και στην ανάκριση, με εξαίρεση τις υποθέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, 18μηνο ή συνοδεία. Η απόφαση αυτή αφορά όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στη νομική βοήθεια ν. 3226/2004 και άρθρου 340 ΚΠΔ (αυτεπάγγελτοι διορισμοί).  Η απόφαση αφορά τις δίκες που ξεκινούν την 1.10.2020 και εφεξής και όχι τις ήδη εκκρεμείς δίκες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Κώδικα Δικηγόρων ο δικηγόρος για την παράστασή του ενώπιον δικαστηρίων και δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης οφείλει,  στο πλαίσιο της υποχρέωσής του για προκαταβολή εισφορών, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο.

Κατόπιν αυτού τα μέλη του ΔΣΚ οφείλουν να υποβάλουν αίτημα για την αναβολή της συζήτησης  των σχετικών δικών, λόγω της αντικειμενικής τους αδυναμίας να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα γραμμάτια προκαταβολής εισφορών, όπως έχουν εκ του νόμου υποχρέωση, εξαιτίας  της μη έκδοσης των γραμματίων αυτών από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης.