Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΚΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΚΡΙΝΗΣ

Κοζάνη 3/3/2023

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε, ότι στο κατατεθέν προς συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» περιελήφθη ειδική ρύθμιση στο άρθρο 162 («Έργα υδροηλεκτρικών σταθμών εθνικής σπουδαιότητας – Κατάργηση μετεγκατάστασης του οικισμού «Ακρινής» του Νομού Κοζάνης») και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο 8, σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), κατά το μέρος που προβλέπει τη μετεγκατάσταση του οικισμού «Ακρινής του Νομού Κοζάνης» καταργείται.».

Η έκπληξη και ο προβληματισμός μας εντείνονται έτι περαιτέρω, καθώς το ζήτημα της μη μετεγκατάστασης του οικισμού της Ακρινής, όπως ειδικότερα προβλέφθηκε στο άρθρο 28 του ν. 3937/2011, αποτέλεσε αντικείμενο δίκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αίτησης ακύρωσης, που ασκήθηκε από κατοίκους της Ακρινής εκπροσωπούμενους από τον συνάδελφο- μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης, Αναστάσιο Γκανάτσιο, με τη στήριξη και του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης και επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 2346/2022 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου (Τμήμα Δ΄), με την οποία ακυρώθηκε η «παράλειψη των αρμοδίων οργάνων της Διοικήσεως να προβούν στην έκδοση όλων των αναγκαίων πράξεων για την κίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης του οικισμού Ακρινής Νομού Κοζάνης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Από το σώμα, δε, της παραπάνω απόφασης προκύπτει, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τους ισχυρισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, ότι έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες λόγω της «απολιγνιτοποίησης», που δικαιολογούν την μη υλοποίηση της υποχρέωσής του για ολοκλήρωση της διαδικασίας μετεγκατάστασης του οικισμού της Ακρινής. Άλλωστε στην ίδια απόφαση γίνεται δεκτό, ότι η νομοθετική πρόβλεψη για την μετεγκατάσταση του συγκεκριμένου οικισμού δικαιολογείται από λόγους αναγόμενους στην «προστασία της υγείας και ζωής των κατοίκων αλλά και στη διασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας τους».

Η ξαφνική, αμφιβόλου νομιμότητας, απόφαση κατάργησης μετεγκατάστασης του εν λόγω οικισμού με διαβούλευση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα μόλις δώδεκα ημερών και χωρίς -το κυριότερο- πρόβλεψη ρύθμισης για την τύχη του οικισμού της Ακρινής και των κατοίκων αυτής, συνδέεται απόλυτα με την προσπάθεια του Ελληνικού Δημοσίου να απεκδυθεί κάθε υποχρέωσης και ευθύνης για την τύχη του συγκεκριμένου οικισμού και των κατοίκων αυτού.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κοζάνης πιστός στον ρόλο του ως επιστημονικός σύλλογος με σαφή κοινωνικό χαρακτήρα θα στηρίξει, όπως έχει ήδη πράξει, κάθε προσπάθεια των κατοίκων για την εξεύρεση δίκαιης λύσης στο διαχρονικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν και άμεσα θα ζητήσει συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να εκτεθούν οι νομικοί προβληματισμοί και θέσεις μας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ