Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων υποψήφιων Δικηγόρων περιφέρειας Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α΄εξεταστικής περιόδου 2021 (συνημ).

Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής Εξετάσεων υποψήφιων Δικηγόρων περιφέρειας Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας Α΄εξεταστικής περιόδου 2021 (συνημ).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό υποψήφιων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου  2021 Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας ,

η διεξαγωγή του οποίου αναβλήθηκε για τις 28, 29 και 30 Μαϊου 2021, και δεν έχουν καταθέσει έως και σήμερα αίτηση, οφείλουν µέχρι και την Τρίτη
18.5.2021 να καταθέσουν την αίτηση και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά στη Γραµµατέα
της Οργανωτικής Επιτροπής Διαγωνισμού υποψήφιων Δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου  2021 Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας,

κ. Φωτεινή Μαγούλα (Γραμματεία Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης – 2461036018).

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι θα έχουν συµπληρώσει µέχρι και την τελευταία
ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού (30/05/2021) το νόµιµο χρόνο άσκησης (18 µήνες).

 

Κοζάνη, 22 Απριλίου 2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜ. ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης