Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους για την προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων
Διαχειριστών Αφερεγγυότητας έτους 2022 (ΦΕΚ Β 3446/28.6.2022)