Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση Επιτροπής νέων και ασκουμένων δικηγόρων – ασφαλιστικές εισφορές του ΤΕΚΑ

Ανακοίνωση Επιτροπής νέων και ασκουμένων δικηγόρων – ασφαλιστικές εισφορές του ΤΕΚΑ
Όσες και όσοι συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έχοντας κάνει έναρξη επαγγέλματος από 01/01/2022 και εφεξής, υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης) και αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την εμφάνιση των μηνιαίων ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών του ΤΕΚΑ, μπορούν να επικοινωνούν με το Δ.Σ. του Συλλόγου, για επίλυση του προβλήματος σε συνεργασία με την Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α’ Κοζάνης.