Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κοζάνης σχετικά με δικασίμους από 1-7 Μαρτίου 2021 (συνημ.)

Ανακοίνωση Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κοζάνης σχετικά με δικασίμους από 1-7 Μαρτίου 2021 (συνημ.)