Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ειρηνοδικείο Κοζάνης – ΠΑΥΣΗ λειτουργίας στις 6/4/2023 από τις 12:00 και έως τις 15:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ειρηνοδικείο Κοζάνης – ΠΑΥΣΗ λειτουργίας στις 6/4/2023 από τις 12:00 και έως τις 15:00
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Ειρηνοδικείο Κοζάνης λόγω συμμετοχής των υπαλλήλων του σε
τηλεδιάσκεψη του προγράμματος “Αναβάθμιση και επέκταση λειτουργικότητας του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής &
Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ)- ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β΄ Φάση” δεν θα λειτουργήσει στις
6/4/2023 από τις 12:00 και έως τις 15:00.
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Κοζάνης
Ευάγγελος Νικόπουλος