Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανάκληση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού «Για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, με έμμισθη εντολή, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Κοζάνης». (συνημ)

Ανάκληση της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού «Για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, με έμμισθη εντολή, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Κοζάνης». (συνημ)