Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Aνακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών Υπουργείου Οικονομικών. – Αιτήσεις για μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κλπ (συνημ)

Aνακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών Υπουργείου Οικονομικών. – Αιτήσεις για μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κλπ (συνημ)