Δημοκρατίας 25, Κοζάνη, 50100    2461036018

Ανακοίνωση ολομέλειας

Ανακοίνωση ολομέλειας

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                          Αθήνα, 18.6.2015

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To Δικηγορικό Σώμα εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση  του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δημ. Στρατούλη, στην οποία δηλώνει ότι θα καταθέσει στη Βουλή διατάξεις που υλοποιούν ορισμένα από τα πάγια και δίκαια αιτήματά του.

Όπως αναφέρεται σε Δελτίου Τύπου που εξέδωσε το γραφείο του υπουργού(16-6-2015), οι διατάξεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, αποτελούν ένα πρώτο βήμα για την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων και αφορούν :

 α. την δυνατότητα των ασφαλισμένων μετά την 1-1-1993 να επιλέξουν χαμηλότερες ασφαλιστικές κλάσεις από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2016

β. την επιστροφή των ασφαλισμένων πριν την 1-1-1993, στις ασφαλιστικές εισφορές που είχαν πριν την δραστική αύξηση  τους το 2011.

Με άλλες ρυθμίσεις, αυξάνεται το όριο οφειλών προς το ΕΤΑΑ, των εγκλωβισμένων πριν την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων, από 15.000 σε 25.000 ευρώ ενώ δίνεται με μεταβατική διάταξη, η δυνατότητα για ένα τρίμηνο να ρυθμίζουν τις οφειλές τους με συμψηφισμό  των συντάξεων τους και οι εγκλωβισμένοι πριν τη σύνταξή τους, οι οποίοι οφείλουν από 25-50.000 ευρώ. Τέλος ολοκληρώνεται η διαδικασία αποποινικοποίησης των οφειλών των αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ  προς αυτά, για δικές τους εισφορές και συνεπώς η κατάργηση αναγκαστικών νομοθετικών διατάξεων της χούντας.

Προς αποφυγή πάσης παρανοήσεως, τα αιτήματα που ικανοποιούνται αποτελούν  μέρος του συνόλου των παγίων θέσεων του Δικηγορικού Σώματος, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί στα πρακτικά των αποφάσεων-προτάσεων της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ προς τον αναπληρωτή υπουργό, στις 30 Απριλίου 2015. Περιλαμβάνονται επίσης και στο αναλυτικό υπόμνημα που του παραδόθηκε στο τέλος Μαΐου 2015 κατά την συνάντηση που είχαν μαζί του οι τρείς πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών των τριών κλάδων του ΕΤΑΑ.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το Δελτίο Τύπου με την ανακοίνωση του κ. Στρατούλη, την ανακοίνωση με τις προτάσεις του Δ.Σ του ΕΤΑΑ προς τον υπουργό καθώς και το υπόμνημα που του επιδόθηκε στις 26 Μαΐου 2015.

Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας

των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Βασίλειος Ε. Αλεξανδρής